Câștigă cu BUNO 84 de premii și o viață sănătoasă!

Cumpără orice produs BUNO,  trimite codul bonului fiscal  alături de cuvântul “BUNO” prin SMS la 3735 și poți  câștiga!

Am prelungit tombola cu 2 săptămâni, până pe 14 noiembrie 2018. Am suplimentat premiile, iar tu ai mai multe șanse de câștig! Vezi mai multe detalii aici.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Castiga cu BUNO 84 de premii si o viata sanatoasa”

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Campania promotionala, numita si “Castiga cu BUNO 84 de premii si o viata sanatoasa” (denumita in continuare “Promotia”) este organizata si desfasurata de catre S.C. CARPATHIAN OSTRICH ALLIANCE SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Otopeni, Sos. Odaii, nr 38, Judetul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/5172/2015, CIF RO33213668, prin Agentia S.C. Step Up Management Group S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Str Foisorului, Nr. 16, Bl. F11C, Sc. 3, Et 2, Ap 75, Sector 3, înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J40/12456/25.10.2012, C.U.I RO30832066, denumita in continuare “Agenţia”, in beneficiul S.C. CARPATHIAN OSTRICH ALLIANCE S.R.L.

S.C. CARPATHIAN OSTRICH ALLIANCE S.R.L. imputerniceste agentia S.C. Step Up Management Group S.R.L., inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 0004008 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sa se ocupe de realizarea bazei de date cu participantii la Campanie si de validarea si inmanarea castigurilor, cu respectarea cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGDP).

1.2. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

1.3. Campania este organizata pe baza prezentului regulament oficial (denumit in Continuare “Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordonanței de

urgență nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, coroborate cu actele normative din legislația în vigoare.

1.4. Participarea la campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 20.09.2018 ora 00:00:01 – 31.10.2018 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Promotii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe facebook-ul Campaniei si pe site-ul Organizatorului www.buno-carne.ro

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei

Regulamentul Oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati: in format electronic, prin accesarea website-ului www.buno-carne.ro/tombola, pe pagina oficiala Facebook facebook.com/bunocarne sau in urma unei solicitari scrise la adresa Organizatorului din Jud Otopeni, Sos Odaii, nr 38, Jud Ilfov.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament Oficial vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.buno-carne.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare

Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

(i)anga­jatii companiei CARPATHIAN OSTRICH ALLIANCE S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia.

(ii)angajatii Agentiei

(iii)angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante­

5.1. Produsele Participante, in cadrul Promotiei, sunt:

 

Vezi aici lista de produse participante la tombola BUNO

Dupa data incetarii Promotiei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei. Produsele promotionale participante la Promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1. Premii saptamanale:

In cadrul Promotiei se vor acorda in total 60 de premii saptamanale, cate 10 premii pe saptamana, in fiecare saptamana de promotie conform Regulamentului Oficial. Premiile saptamanale sunt compuse din 7 tigai grill si 3 genti frigorifice, in valoare de 6408 lei, dupa cum urmeaza:

Premiile saptamanale vor fi oferite in urma extragerilor, efectuate la finalul fiecarei saptamani, cate 10 (zece) pe saptamana, pe toata durata campaniei. Alocarea premiilor saptamanale se va face prin intermediul unui soft cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).

 

* Se considera o saptamana de promotie:

Saptamana 1: 20/09/2018 00:00:00 – 26/09/2018 23:59:59;

Saptamana 2: 27/09/2018 00:00:00 – 03/10/2018 23:59:59;

Saptamana 3: 04/10/2018 00:00:00 – 10/10/2018 23:59:59;

Saptamana 4: 11/10/2018 00:00:00 – 17/10/2018 23:59:59;

Saptamana 5: 18/10/2018 00:00:00 – 24/10/2018 23:59:59;

Saptamana 6: 25/10/2018 00:00:00 – 31/10/2018 23:59:59.

6.1.2. Premii finale:

In cadrul Promotiei se vor acorda 24 premii finale, in valoare de 6439 lei, constand in:

Premiile finale vor fi oferite prin tragere la sorti electronica, din toate inscrierile din perioada campaniei, valide, dar si castigatoare ale unui premiu saptamanal din cadrul Promotiei.

Pentru premiile saptamanale si premiile finale nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Promotii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Promotii.

In privinta premiilor saptamanale, un participant la Promotie poate castiga maximum un premiu saptamanal, pe baza unui numar de bon fiscal inscris, iar la extragerea premiilor finale vor participa toate bonurile fiscale inscrise si valide castigatoare si necastigatoare.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Pentru a participa la Promotie, participantii trebuie sa achizitioneze, pe durata campaniei, din orice magazin de pe teritoriul Romaniei, orice produs BUNO participant la promotie mentionate la Art.5, sa trimita numarul bonului fiscal care atesta achizitia, insotit de textul “BUNO”,  la numarul de telefon 3735 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobil, tarif normal), astfel inscriindu-se in Promotie si exprimandu-si consimtamantul de a participa la prezenta campanie in conditiile prezentului Regulament Oficial.

7.2. Inscrierea in Campanie se face in baza trimiterii numarului bonului fiscal care atesta achizitia, insotit de textul “BUNO”, la numarul 3735 in urma caruia participantii vor primi din partea Organizatorului, ulterior, prin

SMS, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla:

a). Mesajul este valid (contine codul de pe bonul fiscal si textul “BUNO”). Mesaj: Felicitari, ai intrat in cursa pentru premiile BUNO! Mai multe coduri trimise, mai multe sanse! Nu uita sa pastrezi bonul fiscal. SUCCES!

 1. b) Mesajul este invalid deoarece textul trimis nu este corect, continand litere, numele persoanei, adresa de contact, adresa de mail. Mesaj: Datele introduse sunt incorecte. Pentru inscriere trimite „BUNO” si numarul bonului fiscal.
 2. c) Mesajul este invalid deoarece codul trimis, desi corect, a mai fost expediat anterior prin SMS. Mesaj: Mesajul este invalid deoarece codul trimis, desi corect, a mai fost expediat anterior!
 3. d) Mesajul este invalid, deoarece campania inca nu a inceput. Mesaj: Campania „Castiga cu BUNO 84 premii si o viata sanatoasa” nu a inceput. Trimite codul dupa 20.09.2018!
 4. e) Mesajul este invalid, deoarece campania s-a terminat. Mesaj: Campania „Castiga cu BUNO 84 premii si o viata sanatoasa” s-a incheiat. Te asteptam la urmatoarele campanii!

7.3. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:

 1. a) mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon scurt, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea Promotiei mentionate la art. 2. de mai sus sau la un alt numar de telefon decat cel pus la dispozitie de Organizator;
 2. b) pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Promotie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
 3. c) numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Promotie;
 4. d) intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor de telefonie mobila pe perioada de trafic intens;
 5. e) erorile aparute la furnizorul de servicii prin SMS, precum si orice problema legata strict de activitatea acestuia;
 6. f) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numarului de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul In acest caz, conform prezentului Regulament Oficial, premiile vor fi acordate primului Participant care poate face dovada achizitionarii Produsului (prezinta in original bonul fiscal care atesta codul trimis prin sms la numarul 3735);
 7. g) Dupa data limita de primire a mesajelor ( 31 octombrie 2018, ora 23:59 inclusiv );
 8. h) Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Promotiei, prin urmare, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mesajele transmise in afara Promotiei;

7.4. Conditia obligatorie pentru validarea si revendicarea premiului castigat este ca participantul sa pastreze bonul fiscal care face dovada achizitiei si sa il transmita pe o adresa de e-mail in momentul in care reprezentatul Organizatorului il instiinteaza de castigarea premiului, alaturi de datele personale necesare.

7.5. Un client poate participa la Promotie cu mai multe coduri trimise, insa cu mentiunea ca acestea sa fie diferite.

7.6. Desemnarea castigatorilor

7.6.1. Extragerile saptamanale. La finalul fiecarei saptamani de campanie, se vor extrage prin tragere la sorti, castigatorii celor 60 de premii saptamanale, mentionate la Art 6.1.1, in valoare de 6408 lei TVA inclus.

Premiile saptamanale se vor acorda dupa cum urmeaza: pentru fiecare premiu saptamanal se va desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment al extragerii saptamanale, dupa incheierea fiecarei saptamani de promotie:

Saptamana 1: 20/09/2018 00:00:00 – 26/09/2018 23:59:59;

Saptamana 2: 27/09/2018 00:00:00 – 03/10/2018 23:59:59;

Saptamana 3: 04/10/2018 00:00:00 – 10/10/2018 23:59:59;

Saptamana 4: 11/10/2018 00:00:00 – 17/10/2018 23:59:59;

Saptamana 5: 18/10/2018 00:00:00 – 24/10/2018 23:59:59;

Saptamana 6: 25/10/2018 00:00:00 – 31/10/2018 23:59:59.

 1. a) Se vor extrage saptamanal 10 castigatori, carora li se vor aloca in ordine premiile desfasurate la Art 6.1.1., din prezentul Regulament Oficial; astfel din totalul de Participanti din acea saptamana de Promotie (Participant definit printr-un numar de telefon si un cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) se vor extrage castigatorii pentru categoria de premii I (Tigai Grill); din cei ramasi se vor exrage castigatorii pentru categoria de premii II (Genti Frigorifice)
 2. b) Extragerea se va efectua pentru ambele categorii, iar premiile se vor acorda in ordinea exprimata in tabelul de la Art 6.1.1. din prezentul Regulament Oficial.
 3. c) In cazul in care un Participant este castigator la prima categorie de premii, are dreptul sa participe la alta categorie, insa doar daca este inscris cu alt cod valid (are trimise mai multe mesaje, cu coduri unice valide, insotite de textul “BUNO”)
 4. d) Un Participant (definit printr-un numar de telefon si cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) care a transmis mai multe coduri valide in cadrul Promotiei, va putea castiga in baza unui cod unic valid un singur premiu dintr-o categorie de premii.

7.6.2. Extragerea finala. La finalul Promotiei, se vor extrage prin tragere la sorti castigatorii celor 24 de premii finale, mentionate la Art. 6.1.2 in valoare de 6439 lei TVA inclus, in data de 29.10.2018

 1. a) Se vor extrage 24 de castigatori, carora li se vor aloca in ordine premiile desfasurate la Art 6.1.2., din prezentul Regulament Oficial; astfel: din totalul de Participanti (participant definit printr-un numar de telefon si cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) inscrisi pe perioada intregii Promotii, castigatori si necastigatori ai premiilor saptamnale, se vor extrage castigatorii pentru categoria de premii I (Vacanta); din cei ramasi se vor extrage castigatorii pentru categoria de premii II (Table Chef Share); din cei ramasi se vor extrage castigatorii pentru categoria de premii III (Tigai Grill); din cei ramasi se vor extrage castigatorii pentru categoria de premii IV (Rucsacuri Frigorifice);
 2. b) Extragerea se va efectua pentru toate cele 4 categorii, iar premiile se acorda in ordinea exprimata in tabelul de la Art 6.1.2. din prezentul Regulament Oficial.
 3. c) In cazul in care un Participant este castigator la o anumita categorie de premii, in cadrul extragerii finale, are dreptul sa participe la alta categorie, insa doar daca este inscris cu alt cod valid (are trimise mai multe mesaje, cu coduri unice valide, insotite de textul “BUNO”)
 4. d) Un participant (definit printr-un numar de telefon si cod unic valid, insotit de textul “BUNO”), care a transmis mai multe coduri valide in cadrul Promotiei va putea castiga in baza unui cod unic valid un singur premiu dintr-o categorie de premii.

7.7. Desemnarea rezervelor

7.7.1. Extragerile saptamanale. La fiecare extragere saptamanala, din cadrul Promotiei se vor aloca si 10 rezerve, in plus fata de cei 10 castigatori, conform Regulamentului Oficial. Astfel: din totalul de Participanti (participant definit printr-un numar de telefon si un cod unic valod, insotit de  textul “BUNO”) se vor exclude codurile deja desemnate ca fiind castigatoare si se vor extrage rezervele pentru categoria de premii I (Tigai Grill) din cei ramasi se vor extrage rezervele pentru categoria de premii II (Rucsacuri Frigorifice).

 1. a) Un participant (definit printr-un numar de relefon si cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) care a transmis mai mulde coduri valide in cadrul Promotiei, va putea fi rezerva in baza unui cod unic pentru un singur premiu dintr-o categorie de premii, in cazul in care la acea categorie de premii nu a fost desemnat ca si castigator sau daca nu a fost deja desemnat ca si rezerva pentru acea categorie de premii.
 2. b) In cazul in care un Participant (definit printr-un numar de telefon si un cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) este rezerva la o categorie de premii, are dreptul sa fie rezerva si la alta categorie de premii, doar daca este inscris cu un alt cod valid.

7.7.2. Extragerea finala. La extragere se vor aloca si 24 de rezerve, in plus fata de cei 24 castigatori conform Regulamentului Oficial. Astfel: din totalul de Participanti (participant definit printr-un numar de telefon si cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) inscrisi pe perioada intregii Promotii, castigatori si necastigatori ai premiilor saptamanale, se vor exclude codurile deja desemnate ca fiind castigatoare si se vor extrage rezervele pentru categoria de premii I (Vacanta); din cei ramasi se vor extrage rezervele pentru categoria de premii II (Table Chef Share); din cei ramasi se vor extrage rezervele pentru categoria de premii III (Tigai Grill); din cei ramasi se vor extrage rezervele pentru categoria de premii IV (Rucsacuri Frigorifice);

 1. a) Un participant (definit printr-un numar de telefon si cod unic valid, insotit de textul “BUNO”) care a transmis mai multe coduri valide in cadrul Promotiei va putea fi rezerva in baza unui cod unic pentru un singur premiu dintr-o categorie de premii in cazul in care la acea categorie de premii nu a fost desemnat ca si castigator sau daca nu a fost deja desemnat ca si rezerva pentru acea categorie de premii, in cadrul extragerii finale
 2. b) In cazul in care un participant (definit printr-un numar de telefon si cod unic valid) este rezerva la o categorie de premii, in cadrul extragerii finale, are dreptul sa fie rezerva si la alta categorie, doar daca este inscris cu un alt cod valid.

7.8. Comisia de Extragere va fi formata din: un reprezentant reprezentant S.C. Step Up Management Group S.R.L, si un notar. Extragerile vor fi realizate in prezenta reprezentantului S.C. Step Up Management Group S.R.L si al notarului.

7.9. Rezultatele extragerii din cadrul Promotiei  vor fi consemnate intr-un proces verbal care va fi semnat de membri ai Comisiei de Extragere prezenti.

7.10. Contactarea si Validarea castigatorilor.

In maxim 72 de ore castigatorul va fi contactat telefonic de reprezentatul Organizatorului, conform datelor reiesite din inscriere prin trimiterea numarului bonului fiscal, insotit de textul “BUNO”, la 3735, pentru a-l informa despre faptul ca a fost desemnat castigator.

7.10.1. In cadrul apelului telefonic, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal (Numele sau complet, Adresa de e-mail, Adresa de livrarea a premiului, nr ul de telefon pentru validare si livrarea premiului, Cartea de identitate care atesta ca persoana caruia trebuie sa i se livreze premiul este aceasi). Datele cu caracter personal solicitate in cursul convorbirii telefonice cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea inmanarii premiului participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiului.

7.10.2 Participantul declarat castigator prin extragerea electronica are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant.

7.10.3. Castigatorii care nu vor putea fi contactati sau nu vor raspunde la telefon sau sms in decurs de maxim 3 zile sau nu au pastrat bonul fiscal care face dovada achizitiei isi pierd dreptul la premiul castigat.

7.11. Pentru a-si revendica premiul, castigatorul va trebui sa faca dovada achizitiei (bonul fiscal), iar ulterior dupa confirmarea participarii si validare, i se va livra premiul prin intermediul unui furnizor de curierat la adresa de livrare transmisa de catre castigator.

Pentru validarea premiului, castigatorii vor trebui sa prezinte reprezentantului Organizatorului bonul fiscal  mentionat in prezentul Regulament Oficial o copie scanata si semnata si trimisa pe mail-ul reprezentantului Organizatorului si copie dupa buletinul de identitate/cartea de identitate, urmand ca Organizatorul sa procedeze la confruntarea datelor si la validarea premiului. Neprezentarea bonului fiscal si a buletinului de identitate/cartii de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului. Premiul se va livra doar castigatorului, la adresa de livrare comunicata de acestea atunci cand este contactat telefonic de reprezentatul Organizatorului.

Castigatorul nu poate cere si nu poate obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

7.12. In conformitate cu prevederile legale în vigoare, participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

7.13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele castigatorilor. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor menţionate anterior, nu va fi de natură a crea nici un fel de obligaţii, indiferent de natura lor, în sarcina Organizatorului.

Art. 8 – Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate in aceasta Campanie castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii.

9.2. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatoului este definitiva.

9.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

>Situatiile in care numarul de telefon inscris, nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;

>Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise, o data cu bonurile fiscal participante;

>Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bonf fiscal. Conform prezentului Regulament Oficial, premiile vor fi acordate primului participant care a trimis la 3735 numarul bonului fiscal, insotit de textul “BUNO” si poate face dovada achizitionarii produsului;

>Lipsa produselor participante la promotie din stocul magazinelor;

>Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;

 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mailurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;

Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament Oficial.

10.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 11 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 – Confidentialitatea datelor personale. Prelucrarea datelor

13.1. Prin participarea la Promotie, Participantii confirma cunosterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Agentiei, in scopul participarii la acest concurs, validarii castigatorilor si atribuirii premiilor campaniei

13.2. Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. Participarea la Promotie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit pe site-ul campaniei si/sau in materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta.

13.3. Participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de legea privind protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, orice prelucrare a datelor realizandu-se dupa principiul prelucrarii echitabile si transparente.

13.4. Participantii au dreptul de a obtine de Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau tranformarea datelor personale in date anonime, in conformitate si prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Promotie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

13.5. Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Organizatorul, trimitand o cerere scrisa prin care sa solicite delistarea din baza de date.

Art. 14 – Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.